אתר זה מאפשר חיפוש אחרי הפרופיל האפיגנטי של איזורים בגנום האנושי או העכברי
האתר הוא אינטראקטיבי ומתממשק עם מסד נתונים של מאות סטים של תוצאות מניסויי ביוכימיים המאפשרים לדעת היכן בגנום נמצאים או קושרים פקטורים אפיגנטיים
לשימוש באתר נא ללחוץ
כאן